Tietoa pelistä suomeksi (Information in Finnish)

Peli

Agropolitan kehittää pelinomaista järjestelmää erityisesti maatalouden taloudellisen kokonaisuuden opetustarkoituksiin. Pelissä opiskelijat tekevät juuri niitä päätöksiä, joita käytännön maatalousyrittäjätkin tekevät. Opiskelijan tulee esittää päätöksiensä perustelut opettajan arvioitavaksi ja vastattava kulloinkin opiskeltavan aihepiirin ymmärrystä mittaaviin kysymyksiin. Sisältö voidaan sopeuttaa mille tahansa alueelle maailmassa. Lisäksi pelin vaativuutta ja tehtävien päätösten perusteluja voidaan mukauttaa eri kehitystason oppijoiden tarpeisiin.

Pelin alussa opiskelijoille annetaan tiedot maatilasta, jonka viljelypäätökset heidän tulee tehdä. Tämä tutustuttaa heidät mm. erilaisten maalajien ominaisuuksiin. Annettujen tietojen pohjalta opiskelijan tulee suunnitella mitä tilalla aiotaan tuottaa. Kun tuotannon sisältö on päätetty tulee opiskelijan suunnitella tarvittava konekanta, jolla tuotanto on mahdollista. Tekemiensä päätösten tueksi opiskelijan tulee esittää laskelmat, joihin valinnat perustuvat. Kullekin valitsemalleen kasville opiskelijan tulee esittää tarkoituksen mukainen tuotantopanosten käyttö. Kylvönaikaisten päätösten muokkauksesta, kylvöstä ja lannoituksesta tehtyään pääsee opiskelija tutustumaan kasvinsuojeluun ja myöhemmin sadonkorjuuseen liittyviin kysymyksiin.

Ohjelma laskee realistisen arvion saavutettavasta sadosta perustuen opiskelijan tekemiin päätöksiin, annettuun maaperään, ja satunnaisesti valittuun todelliseen säädataan. Sadonkorjuun jälkeen opiskelija tekee päätökset sadonkäsittelystä ja sen myymisestä. Maatilan todellisuuden kokonaisvaltaiseksi hahmottamiseksi tutustuu opiskelija päätöksen tekoon muutaman kasvukauden ajan.

Tehtyjen päätösten perusteluista ja oppimista tukevien kysymysten vastauksista muodostuu oppimispäiväkirja, joka auttaa opiskelijaa myöhemmin palauttamaan mieleensä pelin aikana oppimansa asiat. Oppimispäiväkirjan avulla opettajan on myös helppoa ja vaivatonta todeta opiskelijan päätöksenteon kypsyys ja motivaatio oppimiseen.

 

Miksi Agropolitan?

  • Käytännönläheisyys motivoi opiskelijoita
  • Järjestelmä voidaan helposti muokata eri ikäisten opiskelijoiden tarpeisiin sopivaksi
  • Voidaan lokalisoida mille tahansa alueelle
  • Teknisesti nykyaikainen järjestelmä, ei vaadi käyttäjältä nopeita yhteyksiä tai tehokkaita laitteita
  • Säästö opetuskustannuksissa jopa 90 %

 

Demo

Pelin demo-versio on kohta valmis. Mikäli olet kiinnostunut tutustumaan peliin, pyydä lisätietoja. Esittelemme peliämme mielellämme lisää.

 

Yhteystiedot

Agronomi Kalle S. Norri
0400 400 911
kalle@agropolitan.eu

Post navigation